बाकी शून्य…

source link

अंक, बाराखडी, गणित, भाषा, इतिहास, भुगोल, विज्ञान, मग जीव नी भौतिक त्यात रसायनाचा घोळ….. बीजगणित, भूमिती, ट्रिगनॉमेट्री नं बिट्री…. साईन न कोसाईन, टॅन न बिन …… ईंटिग्रेशन, डेरिव्हेटिव्हज…. डबल नं ट्रिपल…. काळ काम न वेगही त्यात….आपली भाषा, साहेबाची भाषा… हिंदी बिंदी मधेमधे….व्याकरणं बिकरणं, नुसतंच प्रकरण….. प्रोजेक्टाईल नी सरळ , रिलेटिव्ह बिलेटिव्ह मोशन की बिशन ….. हालचाल नुसत्याच नावाची नी खरं तर सगळं थबकवणारी …… व्हेक्टर्स बिक्टर्स , डोक्यावरचे बाण….. वर्तुळ नि चौकोन….. इकडे रेषा,  तिकडे किरण….. वाकड्यात शिरले की डिगीटल नं ऍनालॉग….. डेटा न फेटा…. बायनरी बियनरी ….. मेकॅनिक्स नं ग्राफिक्स …. कंडक्टर नं नॉनकंडक्टर भलती धुडं … मधे सेमी वाल्यांचं रिजर्वेशन चं लफडं ….. मिली सेंटी डेसी मिटर …  डेका हेक्टो किलो मीटर… नसती पाठांतर… त्यात मैलाची गणितं …. आर्टस न कॉमर्स…..आम्ही सुखी न तुम्ही दु:खी….. उभ्या दोन रेषा समोरासमोर की कपॅसिटर …आडवं पाडा त्यांना वेड्या वाकड्य़ा ओढा झाली की रेजिस्टर…. डायोड न ट्रायोड, इन्व्हर्टर नं बिन्व्हर्टर ….

आमचं सायन्स तुमचं सायन्स….. तुम्ही डॉक्टर, तुम्ही वकील .. तुमची जात वेगळी आणि आमची वेगळी !!! तुमचे विषय सोप्पे आणि आमची मेली ब्रॅंचच अवघड…… तुम्ही करा मज्जा नं आम्हाला सजा….

एकाचे एक विषय नं एकाचे एक…. तुमचा अभ्यास आमचा अभ्यास… तुमची डिग्री नं आमची डिग्री…… तुमची वर्ष गेली नं आमचीही गेली……

आम्हाला नोकरी मिळते तुम्हाला नोकरी मिळते….. कधी कधी आमचं नं तुमचं ऑफिसही एकच ….. तुमच्या डिपार्ट्मेंटला काम कमी नं आमच्यावर जबाबदारी भारी…… तुमचं लग्न होतं नं आमचं ही लग्न होतं…. तुम्हाला पोरं होतात नं आम्हालाही पोरं होतात… आयुष्याच्या वेव्हज एकाच दिशेला वहातात…. ए सी असो नं डि सी असो… त्यांचा रस्ता ठरलेला  …..

नाती नं गोती जपा फार….. लोकांच्या वागण्याचा भलता भार….. एक न धड चिंध्याच फार …. आमचं माहेर तुमचं सासर ….. आमची घरं तुमची घरं…. आमचा किराणा, तुमचा किराणा ….. आमच्या मुलांचे रिजल्ट नं तुमचे ते निकाल…..आम्ही घरं घेतो तुम्हीही घेता घरं …. आमचं महाबळेश्वर नं तुमचं माथेरान… लंडन बिंडनला तिकीटं फार…..

दमछाक करताना तुम्हीही दमता… दमछाक करताना आम्हालाही थकवा….. आयुष्याचा अर्थ शोधतो आम्ही…. अर्थात आयुष्याला शोधताना रमताय तुम्ही….

आयुष्याची गणितं म्हणे तुम्ही सोडवता… आयुष्याची गणितं मग आम्हीही सोडवतोच….

गणितात असतं काय काय…. अधिक नं उणे….भागाकार नं गुणाकार…. बालपणीच्या वर्गात शिकवतात बाई…. त्यांच्यावर विश्वासायची आपल्याला घाई….

प्रत्येक जण एक अंक असतो खरा…. पूर्णांक असो किंवा अपूर्णांकच बरा…. काही गोष्टी जोडतो काही वजा करतो….. घातांक बितांक शोधायचेच नसतात… पुस्तकाच्या बाहेर सांगा ते तसेही कुठे दिसतात??? वर्गमूळ नं घनमूळ की नुसतं खूळ …..

प्रश्न पडतात आम्हाला बरं , वाटतं तुमचंही असचं असतं हेच एक खरं…..

आयुष्यात गणिताला एकच फुटते वाट…. भागाकाराच्या रस्त्याचा भलताच थाट …..

आयुष्य स्वत:च होतो मग भाज्य एक…  भाजक म्हणजे आपणच अंक नेक….. अंक जितका मोठा भागाकार तितका सोपा… खूप पायऱ्या उतरायच्या नाहीत, उधाऱ्या उसनवाऱ्या करायच्या नाहीत……

अंक असू देत कुठलाही म्हणा….. नियम हाच गणिताचा कणा… पायऱ्यांना इथे मार्क असतात….. चुकारपणाच्या वाटा नसतात ….

काहीतरी भाग मग आम्ही देतो….. वजाबाक्या बिक्या करत असतो…. एक दरी पार की पुढची खाई ओढायची…. सारं बळ्ं एकवटत पुन्हा उडी मारायची…. आमचं ते असं नं तुमचंही असंच….. भागाकारात गुणाकार.. … गुणाकाराचा एक साक्षात्कार…. आम्ही नं तुम्ही रस्ते तेव्हढे वेगळे, आकडेच काय ते नवे …… तुमचं तेच नं आमचंही तेच की …..

गुणाकाराची वजाबाकी …. हे बाकि नं ते ही बाकि…..

आयुष्याचं संचित वर हळूहळू साठत जातं …..स्वत:लाच स्वत:ने भागायचं वळणं येतं….. हा भाग असतो एक भोग बरं का ….. त्याला चुकवणं आपल्याच्याने खरय का????

अंकातून अंक वजा मग होतो…. संचिताला एक अंक जोडला जातो….. ह्याचं संचित , त्याचं संचित…. आमचं वेगळं … तुमचं पुन्हा वेगळं….

तळाशी उरतं त्याला मग ’बाकी’ म्हणतात…… भेदाभेदाची गणितं इथे येऊन विरतात…..

गोल गोल आकडे फेर धरतात…. शुन्यातून विश्व उगाच का म्हणतात !!!!! 🙂

Filed under: उजळणी…, मनातल्या गोष्टी, ललित Tagged: नातेसंबंध, विचार……

स्पषटोक्तीचे फायदे.

source link

“आता आपण जर का बलात्काराच्या वा व्यभिचाराच्या संबंधाने, “योनी” ह्या शब्दाचा स्पष्टोद्गार केला.”….इति सुनंदाची मैत्रीण.

सुनंदाची आणि माझी भेट एका नाट्यगृहात झाली.नाटक संपल्यावर आम्ही एकमेकाला बाहेर भेटायचं ठरवलं.
“बरेच दिवस तुम्ही माझ्या घरी आला नाही.तुम्हाला एक इंटरेस्टींग विषयावर, माझी आणि माझ्या मैत्रीणीची, चर्चा झाली ती ऐकायला मजा येईल. माझ्या घरी ह्या रविवारी जेवायला या.”
सुनंदा मला असं आग्रहाने म्हणाली.

जेवण आटोपल्यानंतर मीच सुनंदाला आठवण करून दिली.मजा येणार असा काय विषय आहे हे समजण्यासाठी मी आतुर होतो.

मला सुनंदा म्हणाली,
अलीकडे सर्व जगात आणि आपल्या देशात जे स्त्रीयांवर बलात्कार करण्याचं पेव फुटलं आहे ते भयंकर आहे.माझ्या मैत्रीणीला मी म्हणाले की,नव्याने एखाद्याच्या घरात जाण्याचा प्रसंग आला तर ते किती श्रीमंत आहेत,घरातले पुरूष किती शिकलेले आहेत ह्याचा विचार करून घरातलं वातावरणाचं निरक्षण न करता त्यांच्या घरात स्त्रीचा किती सन्मान केला जातो हे निरखावं असं मला वाटतं.स्त्री किती तुल्य आहे ह्या निरक्षणाला मी जास्त महत्व देते.असं बोलून मी नकळत माझ्या मैत्रीणीला तिची प्रतिक्रिया द्यायला प्रोत्साहीत केलं.तिच्या लहानपणी ती अशाच दुरदैवी प्रसंगातून गेली होती हे मला अंधूकस माहित होतं.”

तिच्यावर तिच्या बालपणात तिच्या मामाकडून झालेल्या शारीरिक आणि लैंगिक बळजबरीची हकिकत, शेवटी ती जेव्हा प्रौढ झाली,तरूण झाली, तेव्हा आपल्या आईजवळ बसून तिने कथन केली. तो अवघड क्षण होता.आईच्या प्रत्यक्ष हजेरीत,स्पष्टपणे बोलून टाकायला,खरं काय ते त्यावेळी झालेल्या हकिकतीचं स्पष्टोद्गार काढायला जे
धारिष्ट अंगात आलं त्यामुळे होऊन गेलेल्या तिच्या विस वर्षांच्या नैराश्येचा अंत झाला.”

सुनंदाची मैत्रीण तिला म्हणाली,
“ज्यावेळी आपण एखाद्या शब्दाचा स्पष्टोद्गार काढला की आपल्याला जरा गैरसोयीचं वाटतं.किंवा तसं बोलायाला भयभीत झाल्यासारखं किंवा त्रस्त झाल्यासारखं वाटतं.असुराला सामोरं गेल्यासारखं वाटतं.शांततेचा भंग झाल्यासारखं वाटतं.पण मुक्ती मिळाल्यासारखं नक्कीच वाटतं.

म्हणूनच मला सरळ सरळ बोलून टाकायला आवडतं.अशा बोलण्यामधली क्षमता आणि त्यातला चमत्कार मला भावतो.परिभाषेमधे एव्हडी ताकद असते की,आपल्या शरीरातल्या पेशीमद्धे बदलाव आणता येतो.आपण शिकलेल्या कार्यप्रणालीतले नमुने पुन: व्यवस्थित करता येतात.आणि आपली मानसिकता पुन: निर्दिष्ट करता येते.मला जे
योग्य वाटतं आणि जे आपल्या समोर आहे ते स्पष्ट बोलून टाकायला आवडतं.कारण तेच नेहमी अस्पष्ट असतं.

आता आपण जर का बलात्काराच्या वा व्यभिचाराच्या संबंधाने, “योनी” ह्या शब्दाचा स्पष्टोद्गार केला. आणि चर्चा करताना या शब्दाची जरूरी भासल्यास जर शंभर वेळा एखादीने त्याचा स्पष्टोद्गार केला,तर तिच्याच लज्जेची परखड करून घेतल्यासारखं होईल,तिचीच गुपितें फुंकून टाकल्यासारखी होतील,तिच्याच उत्कंठेचा गौप्यस्फोट
केल्यासारखं होईल,तिच्या स्वतःचा,तिच्याच शरीराचा गौप्यस्फोट केल्यासारखं होईल.
परंतु, तो शब्द,वारंवार पुरेसा बोलून आणि त्यावर पुरेसा जोर देत बोलून आणि ते सुद्धा ज्या ठिकाणी त्याचा उच्चार करणं अपेक्षित नसावं अशा ठिकाणी बोलण्याने त्याचा अर्थ ते राजनैतिक असल्यासारखं,ते रहस्यमय असल्यासारखं होऊन, अखंड जगात स्त्री जातीवर होत असलेल्या बल-प्रयोगाच्या विरूद्ध होत असलेल्या चळवळीचा आरंभ केल्या सारखं होईल.

एखाद्या जाहीर निर्बंध असलेल्या,मज्जाव असलेल्या शब्दावर,जो शब्द सर्व सामान्यपणे पुरलेला,दफन केला गेलेला आहे,ज्याचा तिरस्कार वाटत आहे जो उपेक्षित झाला आहे, ते खरं तर चैतन्याचा विस्फोट करणारं आणि एका कथेचं वर्णन करणारं एक कवाड आहे”.

आवंडा गिळून,पाण्याचा एक घोट घेत घेत माझी मैत्रीण पुढे म्हणाली,
“मी गप्प राहिल्याने,मी माझा अनुभव मुका करून टाकला होता,नि:शब्द करून टाकला होता,नाकारला होता,दाबून टाकला होता. त्यामुळे माझ्या पुर्‍या आयुष्यात एक प्रकारचा शिथिलपणा आला होता. मला वाटतं ह्या क्षणी ज्यावेळी मी त्या घटनेचा स्पष्टोद्गार काढले त्यावेळी मला आणि माझ्या आईला सरतेशेवटी आमच्या अगाध
आणि कपटी असुराकडून, मुक्त झाल्यासारखं वाटलं.

आता मी त्या स्त्रीयांचा विचार करते की,ज्यांच्यावर अत्याचार झाला आहे.अशा स्त्रीयांवर झालेल्या अधमपणाचा स्पष्टोद्गार काढला जावा असा मी विचार करते.मग त्या स्त्रीया जगातल्या कुठच्याही देशातल्या असूंद्या.अशा स्त्रीयांना विश्वासात घेऊन विचारल्यावर, कुणी तिच्यावर बलात्कार केला तो कसा झाला,कुणी तिच्यावर ॲसिड फेकलं आणि ते कसं फेकलं गेलं,कोणत्या पुरषाने तिची मारहाण केली ती कशी केली,तिच्याच नात्यातल्या कुणी तिच्यावर व्यभिचार केला आणि तो कसा केला, हे सांगीतलं जाईल.

अर्थात ह्या सर्व घटना अविश्वसनीय दु:खदायी आहेत.परंतु,अशावेळी मला स्पष्ट बोललेलं आवडतं.त्या प्रत्येक स्त्रीने जर का आपली हकिकत स्पष्ट शब्दात पहिल्या वेळी सांगीतली की,त्यातला गुप्त-भाव भंग होतो.तसं झाल्याने तिच्या एकटेपणाचा भंग होतो आणि मग तिचा तथा कथित काळिमा आणि अपराध द्र्वतो.त्यामुळे तिचा अनुभव यथार्थ होतो,वास्तविक होतो त्यातून तिच्या यातना कमी होतात.तिने केलेल्या ह्या कथनामुळे ठिणगी पडून आणखी एक ठिणगी पडते.
असं स्त्रीयांबाबतीच नाही.इतर अनेक बाबतीत स्पष्टोद्गार काढल्याने त्या घटनेचा,त्या अन्यायाचा छडा लावला जातो.

स्पष्टोक्तीमुळे,वर्जित झालेल्या,निषिद्ध वाटणार्‍या आणि अस्वीकार केलेल्या घटना भंग करणं हे खरोखरीच धडकी भरणारं पण निर्णायक काम आहे. असं हे घडलंच पाहिजे.
मग राजकिय वातावरण असो,जुलूम असो,व्यवसाय जिंकला किंवा हरला असो,टिका होण्याची भीती असो,बहिष्कृत होण्याची भीती असो वा वैमनस्य होवो.मला एक मनोमनी वाटतं की स्पष्टोक्ती केल्याने माणसाला मुक्ती मिळते. आणि माणुसकी संरक्षित होते.”

“माझ्या मैत्रिणीकडून हे सर्व मी टांचणीचा आवाजही येणार नाही अशा शांत चित्ताने ऐकत होते.तुम्हाला हे सर्व ऐकून कसं वाटलं?”
सुनंदाने मला प्रश्न केला.

सुनंदाला माहित होतं की ह्या असल्या विषयावर माझी मतं काय आहेत ती.
मी सुनंदाला लगेचच म्हणालो,
“तसा हा विषय फार गहन आहे.खरंच,तुम्हा स्त्रीयांना ह्या विषयाविरूद्ध सामना करायाला खूप परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत.ह्याचा अर्थ तसे परिश्रम अजून पर्यंत घेतले नाहीत असं मला म्हणायचं नाही.ह्यासाठी समाज्याचा,सरकारचा,कायदे-कानु करणार्‍यांचा आणि न्यायालयाचा भरपूर आणि प्रामाणिक पाठिंबा असण्याची जरूरी आहे.

माझ्या मते,निसर्गाची ह्या गुन्ह्याला काहिशी साथ आहे.येन केन प्रकारेण “माझी उत्पत्ती,माझा उगम” व्हायलाच हवा अशी निसर्गाची चाल आहे.
माझ्या एका कवितेतल्या ह्या संबंधाने दोन ओळी आहेत त्या सांगतो,

“नाविन्य असते प्रत्येक कृतिचे
निर्मिती हे एकच लक्ष निसर्गाचे”

ह्या दोन ओळीतून मला एव्हडंच म्हणायचं आहे की,नैसर्गिक उत्पत्तीच्या प्रत्येक प्रकारात निसर्गाचा हात असतो.प्राणी,वनस्पति,कीड, मुंगी ह्यातलं कुणीही अपवाद नाही.पण मनुष्य प्राण्याला मोठ्या कल्पक मेंदूचं वरदान आहे.त्यातूनच त्याने सामाजिक प्रगति केली आहे.इतर जनावरांसारखं आपल्याला राहून चालणार नाही.म्हणूनच त्याने सामाजिक कायदे कानू केले आहेत.नीती,मुल्य हा प्रकार त्यातलाच आहे. म्हणूनच माणसात आणि जनावरात फरक आहे.

ह्यासाठी प्रत्येकाला शिक्षणाची जरूरी आहे पण ते असणं पुरेसं नाही.अशा ह्या बळजबरीच्या प्रसंगाला, वातावरण,निसर्गाला सहाय्य करतं.आपला,जवळचा,परकी, अश्या तर्‍हेची समाजातली नाती अशावेळी फिकी पडतात.पुरूषापेक्षा स्त्रीला निसर्गाने बळ कमी दिलं आहे.म्हणूनच तिच्यावर पुरूषाची “बळ-जबरी” होते.
त्यासाठीच स्त्रीने आपल्या अंगातलं बळ वाढवणं,अशा प्रसंगात येणार्‍या वातावरणापासून दक्ष रहाणं,पुरूष उद्युक्त न होण्याची खबरदारी घेणं अशा अनेक प्रकारच्या सुचनांच्या पलीकडे जाऊन तुझी मैत्रीण म्हणते तसं स्पषटोद्गार करायला न डगमणं हा ही एक उपाय कामी येऊ शकतो.”

मी माझं मत देण्याचं संपवल्यानंतर सुनंदा मला हसत हसत म्हणाली,
“मला वाटतं,आमच्या चर्चेच्यावेळी तुम्ही पण हजर असायला हवे होता.”

श्रीकृष्ण सामंत (सॅन होझे कॅलिफोरनीया)

IBPS मार्फत प्रोबेशनरी ऑफिसर/मॅनेजमेंट ट्रेनी पदांच्या 3562 जागांसाठी भरती

source link

ibps recruitment, ibps vacancies, ibps jobs, banking jobs, bank recruitment, bank vacancy, sbi recruitment, naukri margadarshan, nmk
IBPS मार्फत प्रोबेशनरी ऑफिसर/मॅनेजमेंट ट्रेनी पदांच्या 3562 जागांसाठी भरती
IBPS मार्फत प्रोबेशनरी ऑफिसर/मॅनेजमेंट ट्रेनी पदांच्या 3562 जागा भरण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक अहर्ता धारण करणा-या उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
अर्ज करण्यापुर्वी अधिकृत जाहिरात अवश्य वाचा

शैक्षणिक पात्रता : कोणत्याही शाखेतील पदवी 

वयोमर्यादा : 01 ऑगस्ट 2017 रोजी  20 ते 30 वर्षे   (राखीव प्रवर्गासाठी शासन नियमानुसार शिथिलक्षम)

परीक्षा शुल्क : 600/- रू. (SC/ST/अपंग/माजी सैनिक: Rs 100/-रू.)

परीक्षा :  पूर्व परीक्षा: 07, 08, 14 & 15 ऑक्टोबर 2017,   मुख्य परीक्षा : 26 नोव्हेंबर 2017
ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 05 सप्टेंबर 2017  
इतर शासकीय नोकरभरती जाहिरातीgovernment jobs

nmk, govnaukri, majhi naukri, government jobs, latest government jobs, naukri margadarshan kendra, nmk jobs, nokri margadarshan
nmk website, nmk vacancy, maharashtra jobs, government jobs, apply online, maharashtra jobs

Many Vacancies In Private Sector Banks…Submit Resume Free 
खासगी बँक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भरती…आजच मोफत अर्ज करा 

submit resume for government jobs

राज्य कामगार विमा योजनेत 733 जागांसाठी भरती

source link

 Employee-State-Insurance-Corporation-Recruitment
राज्य कामगार विमा योजनेत 733 जागांसाठी भरती
राज्य कामगार विमा योजने अंतर्गत विवीध कार्यालयांमध्ये  क्ष-किरण तंत्रज्ञ (11 जागा), क्ष-किरण सहाय्यक (06 जागा), प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (12 जागा), प्रयोगशाळा सहाय्यक (11 जागा), व्यवसायोपचार तज्ञ (05 जागा), भौतिकोपचार तज्ञ (06 जागा), आहारतज्ञ (08 जागा), हृदयस्पंदन आलेख तंत्रज्ञ Cardio graph technologist (09 जागा), औषध निर्माता (83 जागा) परिचारिका (582 जागा) अशा एकुण 733 जागा भरण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक अहर्ता धारण करणा-या उमेदवारांकडुन ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
अर्ज करण्यापुर्वी अधिकृत जाहिरात अवश्य वाचा

शैक्षणिक पात्रता : 10 वी उत्तीर्ण, B. Sc., DMLT, B. Pharm / D. Pharm, GNM/B.Sc. Nursing पदनिहाय शैक्षणिक अहर्तेच्या सविस्तर माहितीसाठी जाहिरात पाहा.

वयोमर्यादा  : 31 ऑगस्ट 2017 रोजी  18 ते 38 वर्षे   
(राखीव प्रवर्गासाठी शासन नियमानुसार शिथिलक्षम)

परिक्षा शुल्क : 800/- रू. मागासवर्गीय: Rs 400/- रू.

ऑनलाईन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2017  
इतर शासकीय नोकरभरती जाहिरातीgovernment jobs

nmk, govnaukri, majhi naukri, government jobs, latest government jobs, naukri margadarshan kendra, nmk jobs, nokri margadarshan
nmk website, nmk vacancy, maharashtra jobs, government jobs, apply online, maharashtra jobs

Many Vacancies In Private Sector Banks…Submit Resume Free 
खासगी बँक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भरती…आजच मोफत अर्ज करा 

submit resume for government jobs

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या 503 जागांसाठी भरती

source link

bmc recruitment, job in mumbai, vacancies in mumbai, govt jobs in mumbai, nursing jobs, mechanic jobs, dtp operator jobs, jobs in maharashtra, nmk, majhi naukri, naukri margadarshan
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या 503 जागांसाठी भरती
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत प्रशिक्षणार्थी पदांच्या जोडारी (58 जागा), तारतंत्री (33 जागा), विजतंत्री (40 जागा), नळकारागीर (66 जागा), गवंडी (28 जागा), सुतार (20 जागा), रंगारी (13 जागा), रेफ A/C मेकॅनिक (06 जागा), मेकॅनिक मोटार (39 जागा), ड्राफ्ट्समन स्थापत्य (05 जागा), टर्नर (04 जागा), सांधाता (16 जागा), यांत्रिकी (01 जागा), पंप ऑपरेटर कम मेकॅनिक (35 जागा), डिझेल मेकॅनिक (87 जागा), स्वयंचलित विजतंत्री (11 जागा), मोटार बॉडी बिल्डर (04 जागा), बॉयलर अटेंडेंट (02 जागा), ऑफसेट मशिन माइण्डर (10 जागा), बुक बाईंडर (20 जागा) DTP ऑपरेटर (05 जागा) अशा एकुण 503 जागा भरण्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक अहर्ता धारण करणा-या उमेदवारांकडुन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
अर्ज करण्यापुर्वी अधिकृत जाहिरात अवश्य वाचा.
शैक्षणिक पात्रता : संबंधीत ट्रेड मधुन ITI उत्तीर्ण

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: प्रमुख कामगार अधिकारी, विस्तारित इमारत, बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय मुंबई 400001

अर्ज पोहचण्याची शेवटची तारीख: 31 ऑगस्ट 2017
इतर शासकीय नोकरभरती जाहिरातीgovernment jobs

nmk, govnaukri, majhi naukri, government jobs, latest government jobs, naukri margadarshan kendra, nmk jobs, nokri margadarshan
Many Vacancies In Private Sector Banks…Submit Resume Free 
खासगी बँक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भरती…आजच मोफत अर्ज करा 

submit resume for government jobs

विघटनवादी गिलानी!

source link

August 20, 2017 0 34     तिसरा डोळा ओसामा बिन लादेनचा खात्मा झाल्यानंतर जगाने सुटकेचा श्‍वास सोडला होता. पण, त्याच्या मृत्यूचा निषेध करण्यात सय्यद अली शाह गिलानी आघाडीवर होते. त्यांच्या या कृतीबद्दल यरोपियन युनियनने त्यांच्या प्रतिनिधींसोबतची गिलानींची बैठकच रद्द करून टाकली. वरवर पाहता जम्मू-काश्मीरमधील हुर्रियत कॉन्फरन्सचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी हे खोर्‍यातील जनतेच्या हक्कांसाठी लढणारे एक लोकप्रिय नेते असल्याचा भास निर्माण होत असला, तरी संपूर्ण भारताचा संरक्षणात्मक आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून विचार करता, हुर्रियतचे हेच नेते खोर्‍यातील अशांतेमागच्या सूत्रधारांपैकी एक असल्याचा उलगडा झाल्याशिवाय राहात नाही. खोर्‍यातील हिंसाचारासाठी आर्थिक रसद पुरविण्याच्या आरोपाखाली गिलानींच्या कुटुंबाची सध्या चौकशी सुरू आहे. देशविरोधी वक्तव्ये, राष्ट्रविरोधी कृत्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जम्मू-काश्मीरबद्दल भारतविरोधी राग आलापण्यासाठीदेखील गिलानी ओळखले जातात. खोर्‍यामध्ये हिंसाचार घडवून आणण्यात गिलानींचा नेहमीच पुढाकार राहिलेला असून, भारताच्या प्रशासनाने त्यांना नेहमीच यासाठी जबाबदार धरले आहे. पाकिस्तानची भारतातील शाखा म्हणूनही त्यांच्यावर टीका केली जाते. मी भारतीय नाही, असे जाहीरपणे म्हणण्यासही हा नेता मुळीच कचरत नाही. भारतीय पासपोर्ट मिळविण्याकरिता जेव्हा गिलानींनी अर्ज केला, तेव्हा भारत आणि पाकिस्तानमधील जम्मू-काश्मीर हा वादग्रस्त भूभाग असल्याचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मान्य केल्याचे सांगत, भारतीय पासपोर्टवर प्रवास करणे ही प्रत्येक काश्मिरी व्यक्तीची मजबुरी असल्याचे त्यांचे वादग्रस्त प्रतिपादन होते. गिलानी आज ८८ वषार्र्ंचे असून, विभिन्न आरोपांसाठी ते आणि त्यांचे कुटुंब चौकशीच्या फेर्‍यात अडकले आहे. हुर्रियतचे हे विघटनवादी नेते पूर्वी जमात-ए-इस्लामी काश्मीरचे सदस्य होते. त्यानंतर त्यांनी तहरीक-ए-हुर्रियत या स्वतःच्या राजकीय पक्षाची स्थापना केली. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कार्यरत असणार्‍या सर्व विघटनवादी संघटनांची सर्वोच्च संघटना असलेल्या ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फरन्सचे ते अध्यक्ष राहिलेले आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेवर ते तीन वेळा निवडून गेले आहेत. उत्तर काश्मीरमधील बांदीपुराजवळ त्यांचे मूळ गाव आहे. ज्या ज्या वेळी खोर्‍यात एखाद्या अतिरेक्याची हत्या केली जाते किंवा लष्करासोबतच्या चकमकीत एखादा अतिरेकी, संशयित वा एखादा नागरिक मारला जातो, त्या वेळी ती व्यक्ती कितीही लहान का असेना, तिच्या हत्येच्या निषेधात संप आणि बंद आयोजित करण्यात सय्यद अली शाह गिलानींचा हात असतोच. अशा प्रकारे त्यांनी शेकडो वेळा खोर्‍यात बंद आणि संप आयोजित केलेले आहेत. त्यांच्या या अशा कृतीमुळे खोर्‍यातील जनजीवन विसकळीत होणे ही नवी बाब राहिलेली नाही. बंद आणि संपाच्या काळात शाळा-महाविद्यालये बंद राहिल्याने खोर्‍यातील विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे. शासकीय कार्यालये बंद राहिल्याने प्रशासकीय कामे कूर्मगतीने होत आहेत. राज्यातील पर्यटनावरही या सार्‍यांचा विपरीत परिणाम झालेला आहे. ८०च्या दशकात अत्युच्च शिखरावर असलेला येथील पर्यटन उद्योग आचके देत आहे. परिणामी, राज्याचा एकंदरीत विकासच अवरुद्ध झाला आहे. पण, याची गिलानींना ना खंत ना खेद! गेल्या वर्षी हिजबुल मुजाहिदीनचा कमांडर बुरहान वानी लष्करासोबतच्या चकमकीत ठार झाल्यानंतर खोर्‍यात पुन्हा उफाळूनआलेल्या आणि सलग पाच महिने चाललेल्या दगडफेकीच्या घटनांमागे गिलानींसारख्या नेत्यांचीच डोकी काम करीत होती. बेरोजगार तरुणांना भारताविरुद्ध उसकावणे, त्यांच्याच भारत द्वेषाची भावना रुजविणे, शाळकरी मुलांना पैसे देऊन, त्यांच्या आई-वडिलांना धमकावून दगडफेकीसाठी मुलांना प्रवृत्त करण्यामागेदेखील गिलानी आणि समविचारी पक्षांची मानसिकता काम करीत होती, हे आता लपून राहिलेले नाही. २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी नवी दिल्लीत ‘आझादी, द ओनली वे’ या विषयावरील परिसंवाद आयोजित केल्याबद्दल सय्यद अली शाह गिलानींविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता. जमात-ए-इस्लामीबद्दल त्यांच्या मनात सहानुभूती असून, त्यांचे निवासस्थान या संघटनेचीच संपत्ती होती. या संघटनेची जागा बळकावल्याचा आरोप झाल्यानंतर त्यांनी ती जागा मिल्ली ट्रस्टला दान देऊन टाकली. जमात-ए-इस्लामीचे नेते अबुल अला मौदुदी यांना ते गुरू मानतात. मे २०११ मध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानच्या अबोटाबाद शहरात घुसून कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेनची हत्या केली होती. लादेनचा खात्मा झाल्यानंतर जगाने सुटकेचा श्‍वास सोडला होता. पण, लादेनच्या मृत्यूचा निषेध करण्यात सय्यद अली शाह गिलानी आघाडीवर होते. त्यांच्या या कृतीबद्दल यरोपियन युनियनने त्यांच्या प्रतिनिधींसोबतची गिलानींची बैठकच रद्द करून टाकली. २००१ साली भारताच्या संसदेवर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याचे आणि त्या हल्ल्याचा सूत्रधार अफझल गुरू याच्या कृत्याचे समर्थन करताना गिलीनींची बोबडी वळली नाही. हेच कमी की काय म्हणून त्यांनी २००८ साली मुंबईवर झालेल्या साखळी बॉम्बहल्ल्यांचे आणि या हल्ल्याचा सूत्रधार लष्करे तोयबाचा प्रमुख हाफिज सैद याचेदेखील समर्थन केले. काश्मिरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार हवा आणि जम्मू-काश्मीरचे विलीनीकरण पाकिस्तानमध्ये व्हायला हवे होते, ही गिलानींची प्रारंभापासूनच भूमिका राहिलेली आहे. पण, आज विलीनीकरण ही काळ्या दगडावरची रेघ झाली असताना आणि भारतातील शेकडो मुस्लिमांनी हे विलीनीकरण मनाने स्वीकारले असताना गिलानींचा भारतविरोधी सूर कायम राहण्याचे सहस्योद्घाटन काही होत नाही. पाकिस्तानी सरकारशी त्यांचे मित्रत्वाचे संबंध राहिलेले आहेत, पण त्यांना पाकिस्तानची धोरणेच पटत नाहीत. कारगिल मुद्यावरून त्यांनी पाकिस्तान सरकारवरही टीका केली होती. तुम्ही आमच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईला नैतिक, राजकीय आणि धोरणात्मक पाठिंबा दिला असला, तरी आमची लढाई तुम्ही स्वतःहून आमच्या वतीने लढण्यात काही हशील नाही, अशी त्यांची या संदर्भातील प्रतिक्रिया होती. दिल्लीत आयोजित पाकिस्तान दिनाच्या कार्यक्रमाला गिलानींना निमंत्रण जाणे ही काही नवी बाब राहिलेली नाही. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशनने २०१५ मध्ये न्यूयॉर्क येथे आयोजित केलेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचे निमंत्रण गिलानींना आले होते. स्वयंनिर्णय किंवा संपूर्ण स्वायत्ततेची मागणी मान्य न झाल्याने गिलानींच्या नेतृत्वात विघटनवाद्यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या २०१४ च्या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला होता. लोकांनी निवडणुकीत भाग घेऊ नये, यासाठी त्यांच्या समर्थकांनी धमक्या देणे आणि जोरजबरदस्ती करण्याचेही प्रकार केले होते. पण, संपूर्ण जम्मू काश्मीरच्या लोकांनी विघटनवाद्यांच्या धमक्यांना केराची टोपली दाखवून उत्स्फूर्ततेने भारतीय लोकशाहीच्या उत्सवात सहभागी होऊन, त्यांना जबरदस्त प्रत्युत्तर दिले. विघटनाद्यांची ताकद कमी होत असल्याचीच ती नांदी ठरली. २५ वर्षांतील मतदानाचा विक्रम मोडीत काढून जम्मू-काश्मीरच्या जनतेने ६५ टक्के मतदान नोंदविले आणि विघटनवाद्यांना तोंडघशी पाडले. या सार्‍या पराभवाचा दोष गिलानींनी प्रसिद्धिमाध्यमांच्या डोक्यावर फोडला. पत्रकारांनी मतदारांची दिशाभूल केल्याचे त्यांचे वक्तव्य किती बालिश आणि अपरिपक्व होते, हे नंतरच्या लोकशाहीवादी घटनांनी सिद्ध करून दाखविले. १९८१ मध्ये भारतविरोधी कृत्यांमुळे गिलानींचा पासपोर्ट जप्त केला गेला होता. केवळ त्यांना हजयात्रेची परवानगी देण्यात आली होती. श्रीनगरच्या हैदरपुरा येथे सध्या गिलानींचा निवास आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ते आणखी एका वादात अडकले आहेत. राष्ट्रीय तपास संस्थेने या कट्टरपंथी नेत्याच्या निवासस्थानाहून ‘पोटेस्ट कॅलेंडर’ जप्त केल्याने खोर्‍यातील हिंसाचारामागील त्यांचा हात जगजाहीर झाला आहे. या कॅलेंडरवर त्यांची स्वतःची स्वाक्षरी आढळल्याने त्यांच्याजवळ पळवाट काढण्याचा मार्गच उरलेला नाही. पाकिस्तानी हॅण्डलर्सच्या मदतीने ते खोर्‍यात दगडफेकीच्या घटना कशा घडवून आणत होते, याचेही सहस्योद्घाटन यामुळे झाले आहे. हुर्रियत नेते कसे योजनाबद्ध पद्धतीने खोर्‍यात हिंसाचार आणि अशांतता पसरवत होते, याच्या झालेल्या खुलाशामुळे जगाचा गिलानींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन निश्‍चितच बदलला आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने सध्या गिलानी यांच्यासह अनेक विघटनवाद्यांची चौकशी आरंभिली असून, त्यांचे अतिरेक्यांशी असलेले संबंध आणि अतिरेक्यांना आर्थिक मदत करण्यात पुढाकार तपासला जात आहे. एनआयएनने गिलानी आणि परिवाराच्या १४ संपत्तींची नोंद केली असून, या सर्व संपत्तींची किंमत १५० कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितले जात आहे. या संपत्तीमध्ये शैक्षणिक संस्था, निवासस्थाने, जम्मू आणि काश्मिरात शेतीची जमीन, दिल्लीतील फ्लॅट आदींचा समावेश आहे. ही सारी संपत्ती त्यांची मुले नसीम, नईम आणि मुलगी अनिशा यांच्यासह फरहत, जमशिदा आणि चमशिदा यांच्या नावाने आहे. विशेष बाब म्हणजे रहत, जमशिदा आणि चमशिदा या गिलानींच्या दुसर्‍या पत्नीच्या मुली आहेत. पाकिस्तानवादी असल्याने जीवनातील अनेक वर्षे त्यांना नजरकैदेत घालवावी लागली. असा हा आपल्याच मस्तीत जगणारा नेता आहे. वृद्धत्वाकडे झुकूनही त्यांच्या भूमिकेत कुठलाच फरक पडलेला नाही. आपल्या हयातीत त्यांना काश्मिरींची आझादी बघायची होती. पण, केंद्रात आणि राज्यात आलेल्या सरकारमुळे त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत, ही खात्री बाळगायला हरकत नाही!

धूम्राक्ष : अग्नये स्वाहा. इदं अग्नये इदं न मम

source link


मानव ऋषीने मोठ्या प्रयत्नाने दगडांना घासून अग्नी प्रज्वलित केली. अग्नीला प्रसन्न करण्यासाठी प्रार्थना सुरु केली. हे अग्नी, सर्व संसारिक सुख आम्हाला प्रदान कर, गाई- म्हशी, दूध-तूप, धन-धान्य प्रदान कर. आम्हाला त्रास देणाऱ्या शत्रूंवर विजय मिळवून दे.  “अग्नये स्वाहा. इदं अग्नये इदं न मम:”. ‘तथास्तु’ एक आवाज ऐकू आला. मानव ऋषीने पाहिले, हवन कुंडातून एक धुम्र्वर्णी अशरीरी आकृती, हात जोडून उभी होती. मानव ऋषीने प्रश्नार्थक नजरेने बघितले. मी धूम्राक्ष, अग्निपुत्र. धूर हेच माझे भोजन आणि मानवाच्या इच्छा पूर्ण करणे, हाच माझा धर्म. आज्ञा करा, ऋषिवर. मानव ऋषीने सांशक होऊन विचारले, खरंच! तू सर्व इच्छा पूर्ण करू शकतो. धूम्राक्ष म्हणाला, प्रत्यक्षला प्रमाण कशाला. तुमच्या मनात मध खाण्याची इच्छा आहे, याच झाडावरच मधमाश्यांचा पोळआहे. ‘नको रे, भयंकर दंश देतात मधु माश्या’.  आता  मधु-माश्यांची भीती नाही. मधाच्या पोळां खाली लाकडे जाळली, धूर निघाला, मानव ऋषी धुर्यामुळे खोकलू  लागले.  मधुमाश्या पोळ सोडून निघून गेल्या, मधुर मधु चाखायला मिळाले. मानव ऋषी आनंदी झाले. धूम्राक्ष हात जोडून मानव ऋषी समोर उभा राहिला पुढच्या आदेशासाठी. 

खांडववन जळत होते, आगीचे डोंब आकाशाला भिडत होते. काळाकुट्ट धूर सर्वत्र पसरला होता. अर्जुनाचा आवाज गुंजला, माणसाला त्रास देणारा एक हि हिंस्त्र पशु जिवंत राहिला नाही पाहिजे. धूम्राक्ष एक-एक करून वनातील सर्व जीव-जंतूंना गिळू लागला. प्राण कासावीस झाल्याने काही वनवासी वनातून बाहेर पडले.अर्जुनाला शरण गेले. बहुतेक जगातील पहिले विस्थापित. खांडववनाच्या राखेवर नवीन भव्यदिव्य विशाल इंद्रप्रस्थ नगर उभे राहिले. नवी मुंबई आणि अमरावती सारखे भव्य महानगर हि उभे राहिले. हिरोशिमा आणि नागासाकी वर अणुबॉम्ब टाकला. आग आणि धुर्यात गुदमरून लक्षावधी लोग मरण पावलें. धूम्राक्षाच्या मदतीने विजय हि मिळाला. माणसाची प्रत्येक इच्छा हा पूर्ण करता-करता, धूम्राक्ष धूर गिळत-गिळत एवढा मोठा झाला आहे, कि आज संपूर्ण पृथ्वी त्याच्या अशरीरी शरीराने झाकल्या गेली आहे.  

काल संध्याकाळी गच्ची वर उभा होतो, दिसला मला तो धूम्राक्ष. विचारले, अरे तुझ्यामुळे प्राण कासावीस झाला आहें, श्वास हि घेता येत नाही आहे, दिवस रात्र खोकलत राहतो, अस्थमा झाला आहे, मला. तो म्हणाला मालक यात माझा काय कसूर. तुमच्या इच्छा पूर्ण करता करता मी एवढा मोठा झालो आहे. मला रागच आला, त्याचा, तुझ्या  कृत्यांना मी कसा काय दोषी. तो म्हणाला, घरात AC आहे का. मी म्हणालो, संपूर्ण घर ACच आहे. बाहेरची प्रदूषित हवा घरात येऊ नये म्हणून लावला. हो पण त्या AC साठी वीज कुठून येते. कोळसा जळतो, धूर निघतो, मग वीज मिळते, म्हणत धूम्राक्ष जोरात हसला. पुढे म्हणाला,मालक समोर पहा काय दिसत आहे, मी म्हणालो दूर मायापुरीतील कारखान्यांच्या धूर ओकणाऱ्या चिमण्या. तुझे सातमंजली घर मायापुरीतल्या लोखंडी सळ्यानींच बनले आहे. किती गाड्यला आहेत घरी? मी उतरलो, एक माझी, एक माझ्या सौची, एक चिरंजीवाची आणि एक मोठी कुठे बाहेर फिरायला जायचे असेल तर. तो म्हणाला, पेट्रोल जळते, धूर निघते, मगच कार चालते. मी चिडून म्हणालो, माझ्या अस्थम्यासाठी  मीच दोषी आहें, हेच म्हणायचे आहे का तुला? मालिक चिडू नका शांत व्हा. सत्य तेच सांगतो आहे. बाकी मला काय, मी दास आहे, मानवाच्या आदेशाचे पालन करणें माझे कर्तव्य. आपण आदेश द्या. मी पुढे काही न बोलता गुपचूप खाली उतरलो. खोलीत येऊन AC सुरु केला. पण तरीही रात्री मला झोप आली नाही. 


अग्नये स्वाहा. इदं अग्नये इदं न मम. मंत्राचा अर्थच कळला नाही. सर्व मलाच पाहिजे. त्या साठी कितीही किमंत आपण मोजायला तैयार असतो. कदाचित मानवाच्या अपरमित इच्छांची पूर्ती करता-करता एक दिवस धूम्राक्ष मानवाला हि गिळून टाकेल. 

धूम्राक्ष : अग्नये स्वाहा. इदं अग्नये इदं न मम

source link


मानव ऋषीने मोठ्या प्रयत्नाने दगडांना घासून अग्नी प्रज्वलित केली. अग्नीला प्रसन्न करण्यासाठी प्रार्थना सुरु केली. हे अग्नी, सर्व संसारिक सुख आम्हाला प्रदान कर, गाई- म्हशी, दूध-तूप, धन-धान्य प्रदान कर. आम्हाला त्रास देणाऱ्या शत्रूंवर विजय मिळवून दे.  “अग्नये स्वाहा. इदं अग्नये इदं न मम:”. ‘तथास्तु’ एक आवाज ऐकू आला. मानव ऋषीने पाहिले, हवन कुंडातून एक धुम्र्वर्णी अशरीरी आकृती, हात जोडून उभी होती. मानव ऋषीने प्रश्नार्थक नजरेने बघितले. मी धूम्राक्ष, अग्निपुत्र. धूर हेच माझे भोजन आणि मानवाच्या इच्छा पूर्ण करणे, हाच माझा धर्म. आज्ञा करा, ऋषिवर. मानव ऋषीने सांशक होऊन विचारले, खरंच! तू सर्व इच्छा पूर्ण करू शकतो. धूम्राक्ष म्हणाला, प्रत्यक्षला प्रमाण कशाला. तुमच्या मनात मध खाण्याची इच्छा आहे, याच झाडावरच मधमाश्यांचा पोळआहे. ‘नको रे, भयंकर दंश देतात मधु माश्या’.  आता  मधु-माश्यांची भीती नाही. मधाच्या पोळां खाली लाकडे जाळली, धूर निघाला, मानव ऋषी धुर्यामुळे खोकलू  लागले.  मधुमाश्या पोळ सोडून निघून गेल्या, मधुर मधु चाखायला मिळाले. मानव ऋषी आनंदी झाले. धूम्राक्ष हात जोडून मानव ऋषी समोर उभा राहिला पुढच्या आदेशासाठी. 

खांडववन जळत होते, आगीचे डोंब आकाशाला भिडत होते. काळाकुट्ट धूर सर्वत्र पसरला होता. अर्जुनाचा आवाज गुंजला, माणसाला त्रास देणारा एक हि हिंस्त्र पशु जिवंत राहिला नाही पाहिजे. धूम्राक्ष एक-एक करून वनातील सर्व जीव-जंतूंना गिळू लागला. प्राण कासावीस झाल्याने काही वनवासी वनातून बाहेर पडले.अर्जुनाला शरण गेले. बहुतेक जगातील पहिले विस्थापित. खांडववनाच्या राखेवर नवीन भव्यदिव्य विशाल इंद्रप्रस्थ नगर उभे राहिले. नवी मुंबई आणि अमरावती सारखे भव्य महानगर हि उभे राहिले. हिरोशिमा आणि नागासाकी वर अणुबॉम्ब टाकला. आग आणि धुर्यात गुदमरून लक्षावधी लोग मरण पावलें. धूम्राक्षाच्या मदतीने विजय हि मिळाला. माणसाची प्रत्येक इच्छा हा पूर्ण करता-करता, धूम्राक्ष धूर गिळत-गिळत एवढा मोठा झाला आहे, कि आज संपूर्ण पृथ्वी त्याच्या अशरीरी शरीराने झाकल्या गेली आहे.  

काल संध्याकाळी गच्ची वर उभा होतो, दिसला मला तो धूम्राक्ष. विचारले, अरे तुझ्यामुळे प्राण कासावीस झाला आहें, श्वास हि घेता येत नाही आहे, दिवस रात्र खोकलत राहतो, अस्थमा झाला आहे, मला. तो म्हणाला मालक यात माझा काय कसूर. तुमच्या इच्छा पूर्ण करता करता मी एवढा मोठा झालो आहे. मला रागच आला, त्याचा, तुझ्या  कृत्यांना मी कसा काय दोषी. तो म्हणाला, घरात AC आहे का. मी म्हणालो, संपूर्ण घर ACच आहे. बाहेरची प्रदूषित हवा घरात येऊ नये म्हणून लावला. हो पण त्या AC साठी वीज कुठून येते. कोळसा जळतो, धूर निघतो, मग वीज मिळते, म्हणत धूम्राक्ष जोरात हसला. पुढे म्हणाला,मालक समोर पहा काय दिसत आहे, मी म्हणालो दूर मायापुरीतील कारखान्यांच्या धूर ओकणाऱ्या चिमण्या. तुझे सातमंजली घर मायापुरीतल्या लोखंडी सळ्यानींच बनले आहे. किती गाड्यला आहेत घरी? मी उतरलो, एक माझी, एक माझ्या सौची, एक चिरंजीवाची आणि एक मोठी कुठे बाहेर फिरायला जायचे असेल तर. तो म्हणाला, पेट्रोल जळते, धूर निघते, मगच कार चालते. मी चिडून म्हणालो, माझ्या अस्थम्यासाठी  मीच दोषी आहें, हेच म्हणायचे आहे का तुला? मालिक चिडू नका शांत व्हा. सत्य तेच सांगतो आहे. बाकी मला काय, मी दास आहे, मानवाच्या आदेशाचे पालन करणें माझे कर्तव्य. आपण आदेश द्या. मी पुढे काही न बोलता गुपचूप खाली उतरलो. खोलीत येऊन AC सुरु केला. पण तरीही रात्री मला झोप आली नाही. 


अग्नये स्वाहा. इदं अग्नये इदं न मम. मंत्राचा अर्थच कळला नाही. सर्व मलाच पाहिजे. त्या साठी कितीही किमंत आपण मोजायला तैयार असतो. कदाचित मानवाच्या अपरमित इच्छांची पूर्ती करता-करता एक दिवस धूम्राक्ष मानवाला हि गिळून टाकेल. 

तडका – बैल पोळा

source link

बैल पोळा

रंगी-बेरंगी रंगांनी
नटवले सारेच बैल
पाऊसही बरसला
हर्षही झाला सैल

पोळ्यासह पावसामुळे
आनंदाने मन हसु लागले
बैलांच्या या सोहळ्यात
माणसं खुश दिसु लागले

अॅड. विशाल मस्के
सौताडा, पाटोदा, बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

गणेश चतुर्थी च्या हार्दिक शुभेच्छा – Happy Ganesh Chaturthi Wishes, Wallpapers, Greetings

source link

                          आंतरजालावरून साभार – ई-मेल फॉरवर्ड – आभार – लेखक / कवी